3D skenovanie

Terestrické laserové skenovanie patrí k efektívnej technológii hromadného zberu dát, neustále sa zväčšujúca rýchlosť skenovania a v neposlednom rade aj hardvér a softvér umožňujú skrátiť čas skenovania a získať podrobný obraz skenovaných objektov, problémom sa stáva uloženie ohromného množstva dát a práca s tak veľkými dátovými súbormi. Nie je až takým problémom vlastné skenovanie objektov, prípadne lokality, ale ako správne upraviť získané mračná bodov, aby výsledok odpovedal požiadavkám objednávateľa na praktické využitie.

Zdroj: https://www.svf.stuba.sk/docs/informacie_o/Menovacie_konanie/Erdelyi_Sima.pdf

Naša technológia

LEICA RTC 360