KIG

3D skenovanie

Terestrické laserové skenovanie je technika získavania presných 3D geodetických dát prostredníctvom laserových snímačov. Tento postup sa používa na vytvorenie detailného digitálneho modelu povrchu alebo priestoru.