Články

3D skenovanie

Terestrické laserové skenovanie je technika získavania presných 3D geodetických dát prostredníctvom laserových snímačov. Tento postup sa používa na vytvorenie detailného digitálneho modelu povrchu alebo priestoru.

3D skenovanie Read More »